ביטוח משתלם במחיר אטרקטיבי!

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון – סקירה על הרשות ועל פועלה

לפני כ- 4 שנים, החלה לפעול רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. לרשות זו סמכויות רבות בכל הנוגע לפעילות פיננסית של גופים פיננסיים שונים, וכן שלנו – הלקוחות. במאמר שלפניכם תוכלו למצוא מידע על הרשות, תפקידיה, סמכויותיה, פועלה, וכך תוכלו להבין כיצד היא משפיעה על חיי כל אחד מאיתנו בטווח הקרוב והרחוק.

 

מהי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – הנקראת לעתים בקיצור "רשות שוק ההון", היא רשות ממשלתית שאינה כפופה ישירות לאף משרד ממשלתי, ומכאן עצמאותה. רשות זו אחראית על מגוון תחומים פיננסיים המלווים אותנו, האזרחיות והאזרחים, לאורך שנות חיינו, הן בתחומים לטווח קצר כגון ביטוחים שונים, והן בתחומים לטווח ארוך, דוגמת חסכונות הפנסיה השונים.

כמו כן, רשות זו אחראית על כל הגופים הפיננסיים שאינם הבנקים, כאשר הפיקוח על הבנקים מצוי בידי בנק ישראל, הבנק המרכזי.

תחומי הפעילות של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

עיקר פעילותה של הרשות נוגע לשוקי החיסכון הפנסיוני ושוקי הביטוח – כפי שעולה משמה המלא.

מהיותה רגולטור, תפקידה העיקרי הוא הגנה על הצרכנים בשני השווקים הללו, וזאת בשני ערוצים שונים.

הערוץ הראשון, הגנה על חוסכי הפנסיה והמבוטחים השונים מפני נותנות השירותים, כפי שיורחב בהמשך. הערוץ שני בו עוסקת הרשות, הוא לשמור על יציבות הגופים הפיננסיים נותני השירות. בכך תורמת הרשות בהגברת הוודאות של הצרכנים והלקוחות בעולם הפיננסי, שעלול להיות חשוף לתנודתיות וחוסר יציבות מסיבות שונות.

כחלק מתפקיד הרשות בהגנה על צרכנים, מוטל על הרשות לקדם תחרות בענפים הפיננסיים השונים. כידוע, ככל שתחרות בשוק מסוים גוברת, וככל שהמידע בו יותר מושלם, הן עבור הצרכנים והן עבור נותני השירות – כך המחירים עבור הצרכנים צפויים לרדת מצד אחד, ורמת ואיכות השירות צפויה לעלות מצד שני.

על אף שעיקר פעילות הרשות מצוי ברגולציה בשווקים הפיננסיים, מתוקף הידע הפיננסי הממוקד והמקצועי הנצבר בה, הוחלט להעניק לרשות סמכויות ומשימות נוספות, כגון עידוד חדשנות טכנולוגית פיננסית ("פינטק") וכן חינוך פיננסי.

 

מהיכן נולד הצורך ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נכון לשנת 2020, בישראל ישנם מאות גופים פיננסים וכן סוכנים פרטיים המציעים שירותי ביטוח, חיסכון לפנסיה, אשראי חוץ בנקאי ועוד. בנוסף, חברות פינטק רבות מתחילות לפעול בשוק הפיננסי, כאשר נכון לכתיבת שורות אלו, עוד אין רגולציה אחידה ומבוססת לגביהן.

עם ריבוי הגופים והעלייה בגיוון שלהם, עלה הצורך בהאחדת הפיקוח עליהן והגברתו, זאת על מנת להבטיח הגנה מרבית על הצרכנים.

הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בחברות וגופים פיננסיים, שכן ענף זה מאופיין בפער גדול במיוחד בין הידע של נותני השירות ובין הידע של הצרכנים.

מרבית הציבור אינו בקיא בכל הפרטים והדקויות בתחומים פיננסיים שונים, ומשכך קיים חשש שנותני השירות ינצלו את המצב על מנת להגדיל את הרווחים שלהם.

בתוך אלה, חשיבות רבה אף יותר ניתנת לשוק החיסכון הפנסיוני. לשוק החיסכון הפנסיוני חשיבות משמעותית עבור כל אזרחית ואזרח, במיוחד לאור העלייה בתוחלת החיים, עלייה שאינה מלווה בעלייה של גיל הפרישה.

 

פערי מידע בין לרוכש ומוכר בתחום הפיננסי

בתורת הכלכלה, מצב לפיו קיים פער במידע בין רוכש ומוכר או בין לקוח לספק, נחשב 'כשל שוק', ונובע מהאינפורמציה הלא סימטרית המובנית בתוך השוק.

כך למשל, חברת ביטוח צפויה לתת ביטוח זול יותר עבור צרכן או צרכנים שהם שונאי סיכון, כלומר לא לוקחים סיכונים מיותרים, ומנגד – לייקר את הביטוח עבור לקוחות שאוהבים סיכונים. ברם, כאשר הלקוחות באים לקנות תכנית ביטוח, חברת הביטוח לא יודעת עד כמה הם שונאי סיכון.

מעבר לכך – סביר להניח שכל הלקוחות הפוטנציאליים ינסו להעמיד פנים או ידווחו שהם שונאי סיכון, על מנת לקבל את הביטוח הזול יותר. משכך, אם חברת הביטוח תיתן ביטוח זול עבור כל מי שמדווח שהוא שונאת סיכון – חברת הביטוח צפויה לדווח על הפסדים.

הפתרון של חברות הביטוח הוא מאוד פשוט: לתת את הביטוח היקר באופן אחיד לכולם, גם לשונאי הסיכון האמיתיים.

מהצד השני של המשוואה, ישנה אינפורמציה המצויה בידי חברות הביטוח או קרנות הפנסיה, שאיננה מנת חלקם של הלקוחות שלהם.

למשל, מהם אפיקי ההשקעה הכי משתלמים, מהי העמלה ההוגנת ביותר עבור הצרכנים, מידע רב יותר עבור פוליסות ביטוח שונות, ועוד.

אלה הן דוגמאות הממחישות את חוסר הסימטריה באינפורמציה בשווקים הפיננסיים.

לאור כשלי השוק שנוצרים עקב פערי האינפורמציה האלה, יש צורך ברגולטור שיבטיח הוגנות עבור הצרכנים מחד ויציבות הגופים הפיננסיים מאידך. כאן בדיוק נכנסת לתמונה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואלה הם תפקידיה ומטרותיה העיקריים.

 

מעמדה של הרשות קבוע בחוק

בשנת 2016 נוספו תיקוני חקיקה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (התשע"ו).

כחלק מהתיקונים שהתווספו, נסגר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שהיה חלק ממשרד האוצר ומשכך כפוף ישירות לממשלה, והוקמה הרשות העצמאית הקיימת היום, המוכרת כרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

סמכויותיה ומטרותיה של הרשות מנוסחות היטב בסעיפי החוק, תחת פרק ב' העוסק במינוי המפקח על נותני שירותים פיננסיים ותפקידיו, הזמין כמובן לכל אזרחית ואזרח באינטרנט.

 

עיקר פעילותה של הרשות הוא בקרה על גופים פיננסיים שונים

על פי החוק, השיקולים שצריכים לעמוד לנגד עיני הרשות בביצוע עבודתה הם יצירת סביבה אמינה, בטוחה ויציבה למתן שירותים פיננסיים בידי נותני שירותים פיננסיים, וכן הגנה ושמירה על האינטרסים של הלקוחות וכן של נותני השירותים הפיננסיים. שירותים אלה כוללים חברות ביטוח, קרנות השתלמות, גמל ופנסיה, נותני אשראי חוץ בנקאי וחברות פיננסיות נוספות.

מבחינה מעשית, מצופה מהרשות לעבוד על הגברת הנגישות של ציבור הלקוחות לשירותים הפיננסיים השונים, ולעבוד על הגברת שקיפות המידע עבור ציבור הלקוחות. הרעיון הוא שככל שהמידע יהיה נגיש יותר לציבור הלקוחות, כך תקטן האסימטריה באינפורמציה, שהיא כאמור הגורם לכשלי השוק הקיימים בשווקים הפיננסיים.

 

מה ההבדל בין רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לרשות התחרות?

כחלק מהבקרה על הגופים הפיננסיים, עוד מצויה בידי הרשות האחריות לקידום התחרות בענף, שכן הגברת התחרות צפויה להיטיב עם הלקוחות ולשמור על האינטרסים שלהם – כפי שנדרש בחוק.

בעניין זה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לכאורה חופפת באחריותה לרשות התחרות (שכונתה בעבר 'רשות להגבלים עסקיים), האמונה על קידום התחרות ופיקוח עליה בכלל המשק (כאשר השירותים הפיננסיים נכללים בו).

יחד עם זאת, בעוד רשות התחרות כפופה ישירות למשרד הכלכלה – רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון עצמאית יותר.

בנוסף, בעוד שרשות התחרות היא בגדר מפקחת, כלומר צופה מן הצד במתרחש בשוק החופשי ומתערבת כאשר יש חשש לפגיעה בצרכנים או לעבירה פלילית – הרי שמרשות שוק ההון מצופה לפעול באופן אקטיבי לקידום התחרות בענף הפיננסי, וליזום רפורמות לאור המטרה העיקרית – הטבה עם הלקוחות בענף הפיננסי.

מתן רישיונות לנותני שירותים פיננסיים

סמכות קונקרטית המצויה בידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, היא הנפקת רישיון לכל מי שנותן שירות בנכס פיננסי או מתן אשראי. כחלק ממתן הרישיון, ישנה הבחנה בין רישיון בסיסי ובין רישיון מורחב, כאשר היקף הפעילות מוגבל בהתאם לסוג הרישיון.

היקף נרחב הוא מחזור עסקים הגבוה מ-30 מיליון ש"ח בשנה, או 25 מיליון ש"ח אם מדובר בחברת הנותנת שירותי אשראי חוץ בנקאי.

רישיון כלשהו לא יכול להינתן למי שהואשם בעבר בביצוע עבירות של הלבנת הון או עבירות מסים שונות. על מנת לקבל רישיון מורחב, חובה להציג את התכנית העסקית כולל סיכויי ההגשמה שלה, ולהראות מקורות מימון ואמצעים כספיים מספיקים על מנת לנהל את התכנית הרצויה.

כל אלה נועדו להבטיח את ביטחון ציבור הלקוחות, כאשר הוא פונה לקבל שירותים פיננסיים, וכן להבטיח ככל שניתן את היציבות של הגוף הפיננסי.

 

חינוך פיננסי

צמצום פערי המידע בין נותני השירות ובין מקבליו לא מסתכם אך ורק בבקרה על נותני השירות, אלה המחזיקים בדרך כלל במידע הרב יותר.

עיסוק נוסף של הרשות הוא קידום החינוך הפיננסי, וזאת במחשבה שהגברת המודעות בקרב הציבור לתחומים שהינם תחת הפיקוח של הרשות, דהיינו שוקי ההון, הביטוחים והפנסיות, יעזרו לצרכניות ולצרכנים לקבל החלטות מושכלות יותר.

חינוך פיננסי כולל פעילויות של הדרכה ואמצעים נוספים של הנגשת מידע והפצתו, במטרה להגביר את ארגז הכלים של משקי בית וכן יחידים בכל הקשור להבנת העולם הפיננסי.

בניגוד ללימודי כלכלה או לימודים פיננסיים, ההתמקדות היא פחות בתיאוריה ופחות על מבנים אפשריים של השווקים, ויותר במתן כלים פרקטיים כיצד להתנהל בפועל במבנה הכלכלי הקיים בצורה נבונה.

בכל הנוגע לביטוחים, פנסיות, משכנתאות וכיוצא באלה, רמת הידע בקרב הציבור הרחב נמוכה מאוד עד בסיסית בלבד, ותורמת להרחבת הפער בינו ובין נותני השירות המומחים.

חינוך פיננסי נועד לגשר על הפער הזה, ולהקנות ידע ברמות שונות: החל מהכרת המושגים הבסיסיים, כגון כסף, הלוואה וביטוח, דרך הבנת הזכויות החוקיות הנוגעות לשווקים הפיננסיים, ועד המלצות לבחירה נכונה יותר, יעילה יותר, וחשוב מכל – מתאימה יותר למקרה הספציפי, של תוכניות פיננסיות כאלה ואחרות.

כחלק מכך, הרשות מציעה באתר האינטרנט שלה מדריכים חינמיים לביטוחים שונים: בריאות, ביטוח סיעודי, דירה ורכב, ייעוץ פנסיוני והמגוון עוד רחב.

 

עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית

עיסוק נוסף המצוי בתחום האחריות של רשות ההון, ביטוח וחיסכון, הוא עידוד החדשנות הטכנולוגית והעסקית בשווקים הפיננסיים. על פי דוח של איגוד האינטרנט הישראלי, ישראל מצויה הרחק מאחור בכל הנוגע לקידום טכנולוגיות פיננסיות ("פינטק"), עובדה שמערימה קשיים בסופו של דבר על הצרכנים עצמם.

הדוגמא העדכנית והבולטת ביותר לכך היא הקשיים על השימוש בטכנולוגיית הבלוקצ'יין.

מהות טכנולוגיית בלוקצ'יין (Blockchain), או שרשרת בלוקים, היא הצפנה ואימות מידיים, כאשר אין צורך ברשות מרכזית לצורך האימות וההצפנה, כפי שנהוג כיום ברוב המקרים. הבלוקצ'יין בפועל הוא מסד נתונים המאפשר לחתום באופן דיגיטלי על כל פעילות וירטואלית כלשהי, ולשתף אותה באופן מיידי עם רשת רחבה של מחשבים.

מאחר שכל המחשבים הנמצאים בבעלות של אנשים שונים מקבלים עדכון בו זמנית, עריכה לאחור היא כמעט ולא אפשרית. באמצעות שימוש בקריפטוגרפיה (ענף במדעי המחשב העוסק בטכניקות לתקשורת מאובטחת בהינתן "איום" של צד שלישי), החתימות גלויות באופן מאובטח לכל אחד מחברי רשת המחשבים, ובסמכותם לאשר או לדחות כל פעולה.

מכיוון שכל המידע מאוחסן בכל מחשבי הרשת באופן מיידי, זיוף פעולות הוא כמעט בגדר בלתי אפשרי.

הנה כי כן, טכנולוגיה זו מאפשרת מעקב דיגיטלי אחרי בעלות על נכסים פיננסיים, תוך צמצום משמעותי בעלויות העסקה (משום שאין צורך ברשות מרכזית), וברמת אמינות גבוהה יותר.

עבור גופים פיננסיים גדולים, כמו אלה המצויים בתחומי הפיקוח של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, טכנולוגיית הבלוקצ'יין יכולה לחסוך מיליארדי דולרים בשנה – דבר שיכול בסופו של תהליך ותחת פיקוח להתגלגל אל הצרכנים ולהוזיל עבורם את המוצרים הפיננסיים אותם הם רוכשים.

עידוד המעבר לבלוקצ'יין ולטכנולוגיות פינטק נוספות הוא אחד מאתגרי הרשות, כאשר המטרה המרכזית הוא להגביר את רווחת הצרכנים, ולהגביר את יציבות הגופים הפיננסיים.

 

קשר עם כל אזרחית ואזרח

אתר האינטרנט של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מציג כמובן מספרי טלפון, כתובות מייל ומספרי פקסים לפניות כלליות. מעבר לכך, האתר מציע למשתמש מערכת הגשת תלונות מקוונת, בה ניתן להזין פרטים ברמת הדיוק הרצויה על ידי המתלונן או המתלוננת, עד לרמת סוכן ביטוח פרטי או כל נותן שירות אחר.

בנוסף, ישנו "קו חם" שנועד להעביר מידע ישירות לאגף האכיפה של הרשות, זאת כאשר עולה חשד בקרב אזרח לפעילות לא תקינה או לא חוקית, באחד הגופים הפיננסיים המצויים תחת הפיקוח של הרשות. כאמור, מדובר בחברות פיננסים פרטיות, כמו חברות הביטוח, סוכנים וסוכנויות, קרנות השתלמות ופנסיה, קופות גמל, חברות פינטק ואף חברות הייטק המציעות שירותים הקשורים במטבעות קריפטוגרפיים.

באמצעים אלה, מגבירה הרשות את השקיפות משני צדי המתרס: מצד אחד, הרשות מאפשרת גישה לכל המידע הרלוונטי עבור הצרכנים, ומצד שני, היא גם מאפשרת לצרכנים לספק מידע רלוונטי עבור הרשות, כזה שיכול לסייע לה בתפקיד המפקחת על פעילות הגופים הפיננסיים.

 

דוגמא לפעילות הרשות – רפורמת "הסוכן האובייקטיבי"

הרשות פועלת בתחומיה כל העת, גם בזמן האחרון, כאשר נדמה שכולם עסוקים אך ורק במשבר מגיפת הקורונה. לאחרונה נרשמה התקדמות משמעותית בדרך לרפורמה חשובה אותה מקדמת הרשות, המכונה "הסוכן האובייקטיבי". רפורמה זו נועדה להקל על המבוטחות והמבוטחים על ידי הגברת התחרות בתחום הביטוח, זאת באמצעות שתי הוראות.

ההוראה הראשונה מחייבת את סוכני הביטוח הפרטיים ליידע את הלקוח בדבר זיקה לחברות ביטוח מסויימות.

זאת משום שיש חשש שעקב זיקה מסוג זה, הסוכן לא יציג בפני הלקוח את כל הפוליסות האפשריות עבורו – כאשר חלקן יכולות להיות זולות יותר. הגילוי הנאות של הזיקה הזו יכול לאפשר ללקוח לבחון הצעות נוספות אצל סוכנים המקושרים לחברות אחרות, ובכך להיחשף למגוון אפשרויות רחב יותר. חשיפה לאפשרויות רבות יותר עתידה להוזיל בממוצע את עלויות הביטוח עבור הלקוח, שכן ההיצע עבורו צפוי לגדול.

ההוראה השנייה אוסרת על גביית דמי ביטול או מעבר על ידי סוכני ביטוח, כאשר הלקוח החליט לעבור לקבל שירות מסוכן ביטוח אחר או מחברת ביטוח אחרת. הוראה זו צפויה להגביר את התחרותיות, משום שכיום סוכן ביטוח יכול לגבות עמלת ביטול כה גבוהה, עד כדי שכך שהמעבר כבר לא ישתלם ללקוח.

בהיעדר כלי זה, ההחלטה באיזה סוכן ביטוח לבחור תלויה אך ורק בפוליסה עצמה, כלומר מאפייניה ומחירה, ולא בשיקולים זרים בדמות חיסכון של דמי ביטול.

 

דוגמא לפועלה של הרשות – הוראת שעה להגנת הצרכנים

רפורמת "הסוכן האובייקטיבי" היא דוגמא עדכנית לפעילות הרשות בתחום הגברת התחרות. רפורמה זו, עתידה לשנות מאפיינים מהותיים במבנה שוק הביטוחים. אולם, פעילות הרשות איננה רק בשינויי עומק, וגם עוסקת בהגנה טקטית על צרכנים במקרים מסויימים.

על פי קביעה של הרשות משנת 2018, עובדים זכאים לשמור על דמי ניהול של חסכונות פנסיה ללא שינוי, למשך חצי שנה מסיום העבודה. קביעה זו הגיעה לאור העובדה שקרנות הפנסיה יכלו לעלות למקסימום את דמי הניהול מיד לאחר שהלקוחות שלהן איבדו את עבודתם, מבלי שיהיה להם די זמן לבחון את השוק ולבחור אם להישאר בקרן הפנסיה הנוכחית או לחפש קרן פנסיה אחרת.

עקב משבר הקורונה שעדיין פוקד את הכלכלה הישראלית, עובדים רבים נאלצו למצוא את עצמם מובטלים או בחופשה ללא תשלום.

לאור המשבר, הוציאה הרשות הוראת שעה לפיה התקופה תוארך לשנה שלמה, כך שבמשך 12 חודשים יוכלו הלקוחות לחפש אלטרנטיבה לקרן פנסיה בטרם יועלו דמי הניהול, ובתקווה אף לשוב לעבודתם בתוך 12 החודשים מבלי לחוות שינויים בניהול קרן הפנסיה.

לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מגוון רחב של סמכויות בתחום הפיננסי. כפי שתואר בכתבה, הרשות פועלת במטרה לקדם את השוק בכללותו, הן מתוך רצון למנוע רגולציה מיותרת, שתאפשר לספקים וצרכנים לתת שירותים בנוחות ויעילות, והן מתוך הגנה על הלקוחות ולהבטיח כי הם מקבלים שירותים שקופים, הוגנים ובמחירי שוק.

עוד כתבות מומלצות בנושא ביטוח

לקבלת שיחת ייעוץ ממומחה

השאירו פרטים ומומחה יחזור אליכם בהקדם

הרשמו לניוזלטר שלנו

שתפו את המאמר בקליק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

מה דעתכם ?

דילוג לתוכן