ביטוח משתלם במחיר אטרקטיבי!

ביטוח – מהם הביטוחים הקיימים ומה הצורך שלנו?

אף אחד מאתנו לא מאחל לעצמו אירועים כמו תאונת דרכים, גניבות, שריפות, מחלות קשות ועוד, אך זה עלול לקרות לכל אחד. כדי להתגבר ולנסות להתמודד עם האירועים הקשים האלו, אנו רוכשים ביטוח. הביטוח אולי לא יחזיר לנו את הבריאות, במקרה של מחלה, אך יוריד מאתנו את הנטל הכלכלי והכספי הכרוך באירועים הקשים ויקנה לנו ביטחון ושקט נפשי לאורך זמן.

כאשר אנו רוכשים ביטוח, אנו חותמים על חוזה מול חברת הביטוח כך שאם יהיה צורך היא תפצה אותנו ותשלם לנו על הנזקים הכלכליים. רכישת הביטוח תחסוך מאתנו התמודדות עם הוצאות כספיות גבוהות מאוד במצב של קטסטרופות בלי להיקלע לחובות ולמשברים כלכליים, תמורת תשלום דמי ביטוח חודשיים.

 

ביטוח – מושגים שחשוב להכיר

הכרת השפה הביטוחית והמושגים הנפוצים תעזור לנו להבין את המילים הקטנות של פוליסות הביטוח, להבין על מה אנחנו חותמים בעת רכישת הפוליסה.

פוליסת ביטוח זהו חוזה הנחתם בין חברת הביטוח לבין הלקוח, בעל הפוליסה. הפוליסה מפרטת את סוגי הביטוחים שרכש המבוטח, את גובה התשלומים שעליהם הוא מתחייב, את סכום הפיצויים שהוא יקבל, את תוקף הפוליסה, את התנאים לקיום הפוליסה ואת הגורמים שיקבלו את הפיצוי הכספי.

תקופת הכשרה היא תקופה המתחילה מרגע רכישת הפוליסה ועד שהביטוח נכנס לתוקפו. ברוב המקרים תקופת האכשרה נמשכת כשלושה חודשים, שלושה חודשים שבהם משלם המבוטח את התשלום החודשי, אך אם יארע לו אירוע ביטוחי בתקופה זו, חברת הביטוח לא תשלם פיצוי או שיפוי עבור האירועים שיתרחשו בתקופה זו.

תקופת המתנה היא התקופה מהרגע שבו מתרחש האירוע הביטוחי ועד לקבלת תשלום הפיצוי. משך תקופת ההמתנה מפורט בכל פוליסת ביטוח.

חובת הגלוי היא חובה המוטלת על המבוטח. במסגרת חובת הגילוי מתחייב המבוטח לתת את כל המידע העשוי להשפיע על שיקול הדעת של חברת הביטוח בצורה אמינה וכנה. 

פרמיה זהו התשלום שאותו משלם הלקוח עבור רכישת הביטוח. יש ביטוחים שבהם יש לשלם את הפרמיה בתשלום חד פעמי, כמו בביטוחי רכב למשל, ויש סוגי ביטוחים שבהם משלמים את הפרמיה בכל חודש. חשוב לדעת כי ברגע שבו מפסיק הלקוח לשלם את הפרמיה, תוקף פוליסת הביטוח פג.

פרמיה משתנה היא פרמיה שבה גובה התשלום משתנה מדי קבועה ופרמיה קבועה היא פוליסה שגובה תשלום הפרמיה נשאר קבוע בכל תקופת הביטוח. בתנאי הפוליסה מפורט האם יש לשלם פוליסה קבועה או משתנה ומהם התנאים לשינויים בפוליסה.

סייגים או החרגות הם המקרים שאותם חברת הביטוח לא מכסה. כמעט בכל פוליסת ביטוח יש סייגים או החרגות. השתתפות עצמית היא העלות הכספית שאותה יידרש המבוטח לשלם בכל מצב של נזק כספי. גובה ההשתתפות העצמית מפורט בכל פוליסת ביטוח. שימו לב: ככל שגובה ההשתתפות העצמית יהיה גבוה יותר, כך הפרמיה תהיה זולה יותר.

ערך כינון הוא המחיר של תיקון, החלפה או בנייה מחדש של הרכוש שניזוק או אבד.

ערך מוסכם הוא הסכום שעליו הסכימו המבוטח וחברת הביטוח לשלם עבור הנזקים ללא התחשבות בגובה הנזק שנגרם.

ערך שיפוי הוא הערך הממשי של הרכוש בזמן תשלומי תגמולי הביטוח לאחר ניכוי הבלאי והפחת.

בונוס בשל היעדר תביעות ניתן למבוטחים שלא הגישו תביעות נגד חברת הביטוח.

נא להכיר: השחקנים המרכזים בעולם הביטוח

חברות הביטוח הם גופים פיננסים המורשים לעסוק במתן ביטוח על פי החוק. אלו גופים פיננסיים הנוטלים על עצמם את הסיכון של המבוטחים תמורת תשלום דמי הביטוח. העיסוק בביטוח דורש קבלת רישיון על ידי הממונה על שוק ההון והן כפופות לחוק הישראלי.

המפקח על שוק ההון – הוא גוף ממשלתי שהתמנה על ידי ממשלת ישראל והוא האחראי על הפיקוח על חברות הביטוח, על היציבות הפיננסית של החברה, על איכות השירות הניתן ללקוח, על הרפורמות בשוק הביטוח ועל עדכון התקנות.

מבוטחים הם אדם פרטי, חברה או תאגיד אשר רוכשות פוליסות ביטוח במטרה להעביר את הסיכון שלהם לחברת הביטוח בתמורה לתשלום הפרמיה.

סוכני ביטוח הם המתווכים בין המבוטחים לבין חברות הביטוח המבטחות. על סוכן הביטוח לשמור על הקשר בין המבוטח לבין חברת הביטוח במשך כל חיי הפוליסה, לטפל בתביעות של המבוטחים ולהתאים אותם לשינויים הנדרשים.

 

מהם סוגי הביטוח הנפוצים?

ענף הביטוח נחלק למספר סוגים של ביטוחים, ביטוח אלמנטרי, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות וביטוח ימי אוויר. 

ביטוח אלמנטרי הוא ביטוח שתפקידו לבטח את הרכוש מפני סיכונים כמו שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות ועוד.

ביטוח פנסיוני תפקידו לדאוג לקצבה כספית בעת פרישת המבוטח לגמלאות.

ביטוח בריאות תפקידו להעניק למבוטח פיצוי או שיפוי במצבים של אירועים רפואיים.

ביטוח ימי או אווירי הוא ביטוח העוסק בביטוח מטענים המובלים בים או באוויר וביטוח של כלי שיט וחברות תעופה.

 

בכל ענף קיימים פוליסות ומוצרי שונים כמו:

ביטוח משכנתא הוא ביטוח שבו כל מי שנעזר בקבלת משכנתא מהבנק לרכישת נכס נדל"ן מחויב לרכוש ביטוח משכנתא המורכב משני חלקים עיקריים, ביטוח חיים מסוג ריסק אשר מבטיח שבמקרה ובעל המשכנתא ילך לעולמו עוד לפני שפרע את סכום המשכנתא, יהיה הבנק זכאי לקבל את יתרת התשלומים וביטוח המבנה.

ביטוח דירה – הוא ביטוח הבא להגן על הדירה במצבים שבהם נגרמים לה נזקים והוא מתחלק לשלושה סוגים. הסוג הראשון כולל ביטוח תכולה וביטוח מבנה, הסוג השני הוא ביטוח המבנה בלבד והסוג השלישי הוא ביטוח התכולה בלבד. ביטוח התכולה, למשל, מתאים לשוכרי דירות שאין להם עניין בביטוח המבנה, בעלי הדירה, לעומתם, יעדיפו לבטח הן את המבנה והן את התכולה.

ביטוח רכב מתחלק לשני סוגים של ביטוחים ביטוח חובה וביטוח מקיף. ביטוח החובה חל על כל הנהגים בישראל ואף נהג אינו רשאי להניע את הרכב או גם להחנות אותו בחניה ללא ביטוח חובה. ביטוח מקיף הוא ביטוח רשות והוא בא להגן על בעל הרכב מפני גניבה, נזקים, תאונות ותקלות שונות.

ביטוח מנהלים הוא ביטוח שמטרתו להבטיח לאדם שגם כאשר הוא לא יוכל לעבוד ולהתפרנס, היא ייהנה מתשלומים חודשיים קבועים בתמורה להפרשות חודשיות וקבועות לחיסכון. בהפרשות לביטוח המנהלים משתתפים גם המעביד וגם העובד, והכספים מושקעים באפיקי השקעות שונים בהתאם לשיקולי הדעת של המבוטח עצמו.

קרן פנסיה היא תכנית פנסיונית שמטרתה להבטיח לעובד קצבה כספית חודשית לאחר שהוא יפרוש לגמלאות. ההפרשה החודשית לקרן הפנסיה מבטחת גם נגד מצבים כמו מוות, אופציונלי, או נכות הגורמת לאובדן כושר ההשתכרות. ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה נמוכות מאשר ההפרשות החודשיות לביטוח המנהלים, אך ההחלטה על אפיקי ההשקעה לא נתונים לשיקולו הבלעדי של המבוטח.

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון המיועדת לעובדים, תכנית שאליה מפריש כספים הן המעביד והן העובד. את הקרן אפשר למשוך לאחר שש שנים של חיסכון והיא פטורה מתשלומי משכנתא. יש קרנות השתלמות המותאמות לחיסכון של שלוש שנים בלבד.

ביטוח חיים נותן מענה למשפחתו של המבוטח במקרה של מוות, פציעה או מחלה. ישנם סוגים שונים של ביטוחי חיים, יש ביטוחים המשלמים סכום כסף במקרה של מוות, יש ביטוחים המפצים במקרים של אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות קשות ועוד, הכול תלוי בסוג פוליסת הביטוח שרכש המבוטח.

ביטוח בריאות היא פוליסת ביטוח המעניקה שירותים נוספים על השירותים הניתנים בסל השירותים של הביטוח הממלכתי, שהוא חובה לכל אזרח, ועל ההרחבות השונות שמציעות קופות החולים באמצעות שירותי הבריאות המשלימים שהיא מוכרת ללקוחותיה.

פוליסות של ביטוח בריאות כוללות, מימון ניתוחים פרטיים בארץ או בחו"ל, מימון עבור הוצאות השהייה של החולה ומלווה אחד כאשר הוא שוהה בארץ זרה למטרות רפואיות, השתלות איברים בארץ או בחו"ל, מימון לתרופות שאינן נכללות בסל התרופות, מימון של ביקור רופא בבית המבוטח, טיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל, שאינם כלולים בסל הבריאות, טיפולי שיניים, רפואה משלימה, פיזיותרפיה, אבחון וטיפולים הקשורים להתפתחות הילדים ועוד.

הביטוח הרפואי הפרטי מעניק מספר יתרונות כמו קיצור זמן ההמתנה לניתוחים או לטיפולים ועוד.

ביטוח תאונות אישיות – הוא ביטוח המספק הגנה בכל מקום בעולם ובמשך עשרים וארבע שעות ביממה. בכל מקרה של פציעה פתאומית הגורמת לאובדן הכנסה או להוצאת רפואיות שונות יהיה המבוטח זכאי לתשלום פיצוי בהתאם לתוצאות התאונה, מוות, ירידה בתפקוד, אשפוזים, מקרה סיעודי, אובדן איברים ועוד. ביטוח תאונות אישיות מתאים לכל אחד מגיל שמונה עשרה ועד לגיל שישים וחמש ולכל מי שפעיל ועובד בחיי היום יום.

ביטוח אובדן כושר עבודה – זהו ביטוח המעניק קצבה חודשית למבוטח שאינו יכול להמשיך לעבוד ולהשתכר עקב מחלה, נכות או תאונה.

ביטוח סיעודי הוא ביטוח שמטרתו לעסות את ההוצאות הכספיות של מבוטח שהיה אדם בריא והפך להיות סיעודי. מטרת הביטוח היא להעניק פיצוי כספי לכל מי שזקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יומיות. החוק מטיל את האחריות לטיפול בחולה הסיעודי על בני המשפחה והביטוח הסיעודי עוזר לבני המשפחה לעמוד במשימה. פוליסת הביטוח כוללת מימון מלא של הטיפול הסיעודי ומורידה את העול הכלכלי מבני המשפחה.

לסיכום, כל אחד צריך להיות מודע לסכנות האורבות לפתחו, לא משנה אם מדובר באירוע קטן או גדול, כל אירוע עלול לפגוע בשגרת החיים ובתקינותם. רכישת ביטוח תיתן לכם את השקט הנפשי כי אם חלילה תארע קטסטרופה בחייכם יהיה מי שיעזור לכם בנשיאה בנטל.

עוד כתבות מומלצות בנושא ביטוח

לקבלת שיחת ייעוץ ממומחה

השאירו פרטים ומומחה יחזור אליכם בהקדם

הרשמו לניוזלטר שלנו

שתפו את המאמר בקליק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
דילוג לתוכן