דמי לידה – סקירה

דמי לידה הם סכום לא מבוטל של כסף שמגיע לנשים, ובחלק מהמקרים גם לגברים, בגין לידה. לכן, חשוב לדעת מה סכום הכסף העדכני לזכאים, למי פונים לקבלת דמי הלידה, ומה צריך להגיש. לשם כך, הכנו מדריך קצר בנושא.

 

מה זה דמי לידה?

דמי לידה הם תשלומים שהמדינה מעניקה לאישה שילדה, כדיי לפצותה על התקופה בה היא לא עובדת, בשל ההיריון והלידה. זוהי בעצם דרך של המדינה לתמרץ נשים להיכנס להיריון, מתוך תפיסה שזה דבר רצוי בחברה.

 

למי צריך לפנות כדי לקבל את דמי הלידה?

את דמי הלידה יש לתבוע מביטוח לאומי, ולא מהמעסיק אצלו עובדת היולדת.

 

תנאי זכאות

תנאי ראשון – לידה. נדרש להוכיח לידה של ילד חי. לחלופין, "לידה שקטה", לידה של ילוד שאינו חי, לאחר השבוע ה- 22 להיריון תיחשב כלידה, וכעמידה בתנאי זה.

תנאי שני – הפסקת עבודה. היולדת נדרשת להפסיק לעבוד במהלך ההיריון. עבור עצמאיות, ניתן להמשיך ולבצע פעולות לתחזוקת העסק, ועדיין להיות זכאית לדמי לידה.

תנאי שלישי – תקופת אכשרה צבורה. תקופת האכשרה היא מספר החודשים שעבורם שילמת דמי ביטוח לאומי, בטרם חופשת הלידה. לקבלת דמי לידה מרביים, שהם 105 ימים, נדרשת תקופת אכשרה של 10 חודשים לפחות, מתוך 14 החודשים שלפני מועד הפסקת העבודה. לחלופין, תקופת אכשרה של 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו למועד הפסקת העבודה. חשוב לציין, שלא נדרש שחודשי האכשרה יהיו עוקבים (כלומר לא נדרש רצף). לקבלת דמי לידה חלקיים, שהם 56 ימים, נדרשת תקופת אכשרה של 6 חודשים בתקופה של 14 החודשים הקודמים למועד הפסקת העבודה.

 

 • מה נחשב לחודש בתקופת האכשרה?

בעניין זה יש לציין שחודש עבודה הוא גם חודש שאינו מלא. כמו כן, מדובר רק בחודשים בהם היולדת הייתה או קיימה את אחד מהתנאים הבאים: שכירה או עצמאית בישראל; שכירה בחו"ל ככל שהמעסיק והעובדת הינם תושבי ישראל, וחוזה העבודה נחתם בישראל; שכירה המקבלת דמי חופשה מהמעסיק; שכירה המקבלת דמי מחלה או תמורה שנתית מחברת הגמל; שכירה בחודשיים הראשונים של חופשה ללא תשלום בהם היא שילמה ביטוח לאומי; מקבלת מביטוח לאומי דמי פגיעת עבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה, קצבה לשמירת היריון, או קצבת נכות בשיעור של 100%; במהלך תקופת הכשרה או שיקום מקצועי, וצברה לפחות 30 ימי עבודה; חיילת בשירות צבאי סדיר או בקבע; מתנדבת בשירות לאומי למשך לפחות 12 חודשים; או עובדת זרה המחזיקה באשרת עבודה בתוקף.

נקודה נוספת שיש לציין לגבי עצמאיות, היא שחשוב להסדיר חובות לביטוח הלאומי בטרם הפסקת העבודה, כדיי להיות זכאית לדמי הלידה. הסדרה בדיעבד לא תזכה בדמי לידה.

 

מתי אפשר להתחיל לקבל דמי לידה?

ניתן לקבל דמי לידה החל מיום הפסקת העבודה הראשון. עם זאת נדרש שהפסקת העבודה לא תהיה קודמת ל- 53 ימים לפני מועד הלידה המשוער (כפי שקבע הרופא) עבור דמי לידה מרביים, או 28 ימים לפני מועד הלידה המשוער עבור דמי לידה חלקיים.

 

הענקת דמי לידה/קבצה מטעמי צדק

במידה והיולדת היא עובדת עצמאית, ונדחתה תביעתה לדמי לידה, קצבת שמירת היריון, לדמי אומנה או לדמי אימוץ, בשל חוב שנצבר לה בביטוח לאומי, היא יכולה להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק. ביטוח לאומי בוחן את הבקשה בהתאם למבחנים מסוימים, ועשוי לאשר את בקשתה לדמי לידה או לקצבאות האחרות, למרות החוב.

 

אפשר להאריך את תקופת הזכאות?

כן. ישנם מספר מצבים בהם היולדת תיהנה מתקופת זכאות ארוכה יותר.

 1. לידה רב עוברית – במצב בו היולדת ילדה יותר מעובר אחד. יולדת הזכאית לדמי לידה מרביים תקבל 3 שבועות נוספים של דמי לידה עבור כל עובר נוסף. כלומר 3 שבועות נוספים עבור תאומים, ושישה שבועות נוספים עבור שלישיה (סך הכל 18 שבועות ו- 21 שבועות בהתאמה). יולדת הזכאית לקבל דמי לידה חלקיים תקבל שבועיים נוספים עבור כל עובר נוסף. כלומר שבועיים נוספים עבור תאומים, ו- 4 שבועות נוספים עבור שלישיה (17 שבועות ו-19 שבועות בהתאמה). אין צורך להגיש תביעה מיוחדת עבור שבועות נוספים אלו.
 2. אשפוז היולדת – במצב בו היולדת צריכה להישאר באשפוז לתקופה של 15 ימים לפחות, גם אם אינם ימים רצופים, בזמן תקופת הזכאות לדמי הלידה, היא זכאית לקבל הארכה בתקופת הזכאות לדמי הלידה. יולדת הזכאית לדמי לידה מרביים תקבל ימים נוספים כמספר ימי האשפוז אך מקסימום 4 שבועות נוספים. יולדת הזכאית לדמי לידה חלקיים תקבל ימים נוספים כמספר ימי האשפוז אך מקסימום שבועיים נוספים.
 3. אשפוז הילד – במצב בו הילד שנולד צריך להישאר באשפוז או לחזור אליו לתקופה של 15 ימים לפחות, גם אם אינם ימים רצופים, בזמן תקופת הלידה או ההורות, זכאית היולדת לקבל הארכה בתקופת הזכאות לדמי הלידה. יולדת הזכאית לדמי לידה מרביים תקבל ימים נוספים כמספר ימי האשפוז אך מקסימום 20 שבועות נוספים. יולדת הזכאית לדמי לידה חלקיים תקבל ימים נוספים כמספר ימי האשפוז אך מקסימום 12 שבועות נוספים.

 

 • האם ניתן לפצל את תקופת הזכאות? כן, במצב בו הילד שנולד צריך להישאר באשפוז או לחזור אליו ניתן לפצל את תקופת הזכאות. ניתן לחזור לעבודה 3 חודשים מיום לאחר הלידה, ולצאת שוב לחופשת לידה כשהילד יוצא מבית החולים.
 • איזה טפסים צריך להגיש במצב כזה? כדיי להיות זכאית לתופסת לתקופת הזכאות, או לפיצול תקופת הזכאות, יש להגיש תביעה להארכה או לפיצול דמי הלידה בצירוף אישור מבית החולים הכולל את פרטי היולדת, הילוד והאשפוז, וכן עבור עובדת שכירה נדרש אישור מהמעסיק לפיצול או להארכה.

 

סכום דמי הלידה

דמי הלידה מחושבים בהתאם לשכר של היולדת בטרם יצאה לחופשת הלידה, אך מוגבלים על ידי תקרת שכר מקסימלית בגובה 1485.83 ₪ ליום. את דמי הלידה תקבל היולדת בתשלום אחד לחשבון הבנק.

השכר היומי שלפיו נקבעים דמי הלידה הוא הגבוה מבין: שכר היולדת בשלושת החודשים הקודמים להפסקת העבודה, חלקי 90; שכר היולדת בששת החודשים הקודמים להפסקת העבודה, חלקי 180. חודש שבו היולדת הייתה בהכשרה או שיקום מקצועית יזכה את היולדת ב- 5276 ₪ כתחליף לחישוב זה.

עבור עובדת עצמאית, השכר הקבוע לחישוב דמי הלידה יחושב תחילה לפי המקדמות המשולמות לביטוח לאומי. לאחר קבלת השומה ממס הכנסה, יקבע השכר לפי הגבוה מבין שומת השנה הזו או השנה הקודמת.

 

 • שכר שנפגע בתקופה הקובעת את שכר דמי הלידה – במידה והשכר של היולדת נפגע מסיבה כמו אבל במשפחה, מחלה, תאונה, שביתה וכדומה, מס הכנסה יתחשב בכך במידה ויש ליולדת את האישורים הנדרשים. בהתאם, עבור עצמאית, יתכן ודמי הלידה יחושבו לפי שנה קודמת ולא השנה הנוכחית. עבור שכירה, יתכן ודמי הלידה יחושבו לפי החודשים הקודמים לששת החודשים האחרונים שלפני מועד הפסקת העבודה.
 • תשלומים נוספים – לפעמים המעסיק משלם ליולדת תשלומים נוספים עבור ביגוד, בונוסים וכדומה, לאחר קבלת דמי הלידה. במידה וסכומים אלה מצטברים ליותר מ- 5300 ₪ בתקופה של עד 11 חודשים מיום הזכאות הראשון לקצבה, ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת תשלום הפרשים לקצבה.
 • ניכויים מדמי הלידה – כאמור, דמי הלידה הם תחליף להכנסת היולדת מעבודה, ולכן מנוכים מהם מס הכנסה, וכן מס בריאות וביטוח לאומי.

 

איך מגישים תביעה לדמי לידה?

לקבלת דמי לידה, נדרש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס תביעה לדמי לידה.
 2. פירוט על הכנסות – כלומר תלושי שכר, וכן יש חלק שנדרש מהמעסיק למלא. בנוסף, במידה ויש הפחתה בשכר מסיבה מהסיבות שפורטו מעלה, יש לצרף אישור לכך.

 

 • יולדת שילדה בבית או בבית חולים שאינו בישראל – נדרש אישור לידה רשמי.
 • יולדת שהייתה בהכשרה או שיקום מקצועי – נדרש אישור ממשרד הבריאות או ממשרד העבודה על תקופה זו.
 • יולדת ששירתה בצה"ל בתקופה של 22 חודשים שקדמו למועד הלידה – דרוש אישור שחרור.
 • יולדת שהתנדבה בשירות לאומי בתקופה של 22 חודשים שקדמו למועד הלידה – דרוש אישור מרשות השירות האזרחי על תקופת התנדבות של לפחות 12 חודשים.
 • יולדת שהינה עובדת זרה או שאינה בעלת דרכון ישראלי – דרוש אישור ניהול חשבון מהבנק.
 • יולדת הזכאית לפטור ממס כלשהו – נדרש לצרף את הפטור הרלוונטי.

 

את המסמכים ניתן להגיש באתר ביטוח לאומי, בפקס או בדואר. חשוב לציין, יולדת שהינה עצמאית, עובדת שלמעסיקה הסדר עם ביטוח לאומי, יולדת שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה וכן יולדת שקיבלה קצבה לשמירת היריון עד למועד הלידה לא צריכות להגיש טפסים לקבלת דמי הלידה. הביטוח הלאומי ישלם יולדת את דמי הלידה באופן אוטומטי.

 

גם אבא זכאי לדמי לידה?

כן. אב הילד זכאי לצאת לחופשת לידה מלאה, או לחלק מתקופת הזכאות, ולקבל דמי לידה בגין תקופה זו. חשוב לציין, תקופת הזכאות לדמי לידה לא גדלה בעקבות יציאת האב לחופשה. כל יום שהאב מקבל דמי לידה מתקזז מימי הזכאות של האם.

 

קצבה ליולדת נכה שהינה חד הורית

יולדת כזו זכאית לקבל קצבה מיוחדת, כתחליף לדמי הלידה הרגילים, בגובה של 3165 ₪ לחודש, במשך 3 חודשים מיום הלידה. לשם כך, נשרד לעמוד בתנאים הבאים:

 1. היולדת זכאית למענק לידה.
 2. היולדת הינה אם חד הורית.
 3. ליולדת נקבע אי כושר עבודה בשיעור של 100%.
 4. נדרש חוות דעת מקצועית מרופא, שקובעת שהיולדת לא מסוגלת לטפל בילד בשל מצבה הרפואי.
 5. הילד בחזקת היולדת ושניהם שוהים בישראל.

לקבלת קצבה זו יש להגיש תביעה לקצבה מיוחדת ליולדת נכה באתר של ביטוח לאומי או בסניף, תוך 12 חודשים ממועד הלידה.

 

קצבה לבן זוג של יולדת נכה

בן זוג של יולדת נכה זכאי לדמי לידה, כתחליף לדמי הלידה הרגילים. חישוב סכום הקצבה זהה לחישוב דמי לידה לאב. לשם כך, נשרד לעמוד בתנאים הבאים:

 1. היולדת זכאית למענק לידה.
 2. בן הזוג הפסיק לעבוד כדי לטפל בילד.
 3. בן הזוג צבר תקופת אכשרה מתאימה (כפי שהוסבר מעלה).
 4. ליולדת נקבע אי כושר עבודה בשיעור של 100%.
 5. נדרש חוות דעת מקצועית מרופא, שקובעת שהיולדת לא מסוגלת לטפל בילד בשל מצבה הרפואי.
 6. הילד בחזקת היולדת ושניהם שוהים בישראל.

לקבלת קצבה זו יש להגיש תביעה לקצבה מיוחדת ליולדת נכה באתר של ביטוח לאומי או בסניף, תוך 12 חודשים ממועד הלידה.

עוד כתבות מומלצות בנושא צרכנות

לקבלת שיחת ייעוץ ממומחה

השאירו פרטים ומומחה יחזור אליכם בהקדם

הרשמו לניוזלטר שלנו

שתפו את המאמר בקליק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

מה דעתכם ?