בנק למשכנתאות

רוצה לדבר עם יועץ משכנתאות?

הלוואות משכנתא הן עבור סכומים גדולים מאוד ושונות מכל הלוואה אחרת. שוק המשכנתאות הישראלי מגלגל מיליארדי שקלים בכל שנה. הוא כולל אנשים בודדים, זוגות ומשפחות שרוצים להגיע לחלום של בעלות פרטית על דירה או בית.

בגלל ההיקפים הגדולים של שוק המשכנתאות והשוני של סוג הלוואות מדובר על מכשיר פיננסי מורכב. לרוב נותני משכנתאות יהיו בנקים מיוחדים שכל עיסוקם הוא משכנתאות או אגפים נפרדים בבנקים "רגילים" שמיועדים למטרת הלוואות משכנתא.

בישראל בנק למשכנתאות הוא לרוב חברה בת בבעלות מלאה וישירה של בנק מסחרי גדול יותר, לרוב אותו בנק למשכנתאות יפעל מתוך סניף רגיל של הבנק המסחרי שמתפקד כחברת האם. יש בנקים מסחריים שלא מחזיקים בבנק משכנתאות כחברה נפרדת אלא מנהלים את פעילות המשכנתאות במסגרת פעילות הבנק הכללית.

משרתים את לקוחות כל הבנקים

בנק למשכנתאות – בין אם מדובר על בנק נפרד שהוא חברת בת של בנק גדול או בנק מסחרי רגיל שמספק שירותי משכנתאות בפעילותו הרגילה – אינו כובל את הלקוחות לקבל משכנתא רק מבנקים בהם יש ללקוחות חשבון פעיל בהם.

בנקים למשכנתאות מעניקים הלוואות ושירות ללקוחות כל הבנקים, ולקוח של בנק אחד יכול בהחלט לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר מאשר בבנק שבו יש לו חשבון פעיל.

ייחודו של בנק למשכנתאות

ההבדל המהותי בין בנק מסחרי רגיל, לכזה שמוגדר בנק למשכנתאות באופן נפרד מהבנק הראשי, הוא שהבעלות של אותו בנק משכנתאות היא ברישיון הבנקאות שניתן לאותו בנק מטעם בנק ישראל.

אם ברשיון המוסד מוגדר כבנק למשכנתאות אז כל הפעילות הפיננסית שמותרת לו לעסוק בה, היא אך ורק הלוואות משכנתא, ואילו בנק מסחרי רגיל יכול לספק קשת רחבה של שירותים בנקאיים ופיננסיים.

אם בנק מסחרי מעניק שירותי משכנתא כחלק מהמערך הכללי שלו, ולא במסגרת חברת בת, אז רישיון הבנקאות שלו חייב לכלול אישור לתת משכנתאות.

דוגמא להבדלים אלו יכולה להיות למשל בנק יהב, שאינו מחזיק ברישיון לספק משכנתאות, ולכן לא עוסק בשוק זה, לעומת בנק מזרחי-טפחות, שכן עוסק במשכנתאות במסגרת הבנק שמוזג אל מזרחי – טפחות.

בנקים למשכנתאות בישראל

כאמור, קיימים כמה מוסדות שמוגדרים רק כבנקים למשכנתאות, וקיימים בנקים מסחריים שמעניקים שירותי משכנתא שלא דרך פעילות נפרדת.

 • מזרחי-טפחות: בעבר היה בנק טפחות בנק למשכנתאות בלבד, שהיה בבעלות קבוצת מזרחי, לפני כמה שנים בנק טפחות מוזג במלואו אל בנק מזרחי ליצירת בנק חדש עם המיתוג החדש שמוכר לנו כיום. טפחות איננו בנק למשכנתאות עצמאי אלא פעילות המשכנתאות היא תחת פעילות מזרחי-טפחות הכללית בסניפים הרגילים של הבנק. בנק אדנים, שהיה גם כן בנק למשכנתאות בלבד של הקבוצה, מוזג ב-2009 אף הוא, וכיום אינו קיים במתכונתו הקודמת.
 • לאומי למשכנתאות: חברה בת של בנק לאומי. בנק למשכנתאות נפרד שפועל בסניפי לאומי. מעניק הרבה הלוואות בזכות החוזק הפיננסי של קבוצת לאומי.
 • בנק משכן: הגוף שמרכז את פעילות המשכנתאות של בנק הפועלים. היה בעבר בנק למשכנתאות נפרד. אך כיום פועל במסגרת פעילות הבנק הגדול ולא כחברה נפרדת. שחקן משמעותי בשוק הישראלי.
 • דיסקונט למשכנתאות: בנק למשכנתאות שהוא חלק מקבוצת דיסקונט. פועל מסניפי דיסקונט, אך מתנהל בנפרד. מציע מגוון מסלולי משכנתא מיוחדים.
 • הבינלאומי למשכנתאות: בנק למשכנתאות של קבוצת הבינלאומי, פעילותו של בנק עצמאות למשכנתאות מוזגה אליו ונמצאת באחריותו.
 • בנק ירושלים: בנק מסחרי קטן מאוד שמתמקד במתן משכנתאות ועוד כמה שירותים בנקאיים.
 • בנק מרכנתיל דיסקונט: בנק קטן יחסית שמעניק שירותי משכנתא.
 • בנק אגוד: הבנק המסחרי השישי בגודלו. מספק שירותי משכנתא כללים ללא בנק למשכנתאות נפרד.

הלוואות משכנתא הן עבור סכומים גדולים מאוד ושונות מכל הלוואה אחרת. שוק המשכנתאות הישראלי מגלגל מיליארדי שקלים בכל שנה. הוא כולל אנשים בודדים, זוגות ומשפחות שרוצים להגיע לחלום של בעלות פרטית על דירה או בית.

בגלל ההיקפים הגדולים של שוק המשכנתאות והשוני של סוג הלוואות מדובר על מכשיר פיננסי מורכב. לרוב נותני משכנתאות יהיו בנקים מיוחדים שכל עיסוקם הוא משכנתאות או אגפים נפרדים בבנקים "רגילים" שמיועדים למטרת הלוואות משכנתא.

בישראל בנק למשכנתאות הוא לרוב חברה בת בבעלות מלאה וישירה של בנק מסחרי גדול יותר, לרוב אותו בנק למשכנתאות יפעל מתוך סניף רגיל של הבנק המסחרי שמתפקד כחברת האם. יש בנקים מסחריים שלא מחזיקים בבנק משכנתאות כחברה נפרדת אלא מנהלים את פעילות המשכנתאות במסגרת פעילות הבנק הכללית.

משרתים את לקוחות כל הבנקים

בנק למשכנתאות – בין אם מדובר על בנק נפרד שהוא חברת בת של בנק גדול או בנק מסחרי רגיל שמספק שירותי משכנתאות בפעילותו הרגילה – אינו כובל את הלקוחות לקבל משכנתא רק מבנקים בהם יש ללקוחות חשבון פעיל בהם.

בנקים למשכנתאות מעניקים הלוואות ושירות ללקוחות כל הבנקים, ולקוח של בנק אחד יכול בהחלט לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר מאשר בבנק שבו יש לו חשבון פעיל.

ייחודו של בנק למשכנתאות

ההבדל המהותי בין בנק מסחרי רגיל, לכזה שמוגדר בנק למשכנתאות באופן נפרד מהבנק הראשי, הוא שהבעלות של אותו בנק משכנתאות היא ברישיון הבנקאות שניתן לאותו בנק מטעם בנק ישראל.

אם ברשיון המוסד מוגדר כבנק למשכנתאות אז כל הפעילות הפיננסית שמותרת לו לעסוק בה, היא אך ורק הלוואות משכנתא, ואילו בנק מסחרי רגיל יכול לספק קשת רחבה של שירותים בנקאיים ופיננסיים.

אם בנק מסחרי מעניק שירותי משכנתא כחלק מהמערך הכללי שלו, ולא במסגרת חברת בת, אז רישיון הבנקאות שלו חייב לכלול אישור לתת משכנתאות.

דוגמא להבדלים אלו יכולה להיות למשל בנק יהב, שאינו מחזיק ברישיון לספק משכנתאות, ולכן לא עוסק בשוק זה, לעומת בנק מזרחי-טפחות, שכן עוסק במשכנתאות במסגרת הבנק שמוזג אל מזרחי – טפחות.

בנקים למשכנתאות בישראל

כאמור, קיימים כמה מוסדות שמוגדרים רק כבנקים למשכנתאות, וקיימים בנקים מסחריים שמעניקים שירותי משכנתא שלא דרך פעילות נפרדת.

 • מזרחי-טפחות: בעבר היה בנק טפחות בנק למשכנתאות בלבד, שהיה בבעלות קבוצת מזרחי, לפני כמה שנים בנק טפחות מוזג במלואו אל בנק מזרחי ליצירת בנק חדש עם המיתוג החדש שמוכר לנו כיום. טפחות איננו בנק למשכנתאות עצמאי אלא פעילות המשכנתאות היא תחת פעילות מזרחי-טפחות הכללית בסניפים הרגילים של הבנק. בנק אדנים, שהיה גם כן בנק למשכנתאות בלבד של הקבוצה, מוזג ב-2009 אף הוא, וכיום אינו קיים במתכונתו הקודמת.
 • לאומי למשכנתאות: חברה בת של בנק לאומי. בנק למשכנתאות נפרד שפועל בסניפי לאומי. מעניק הרבה הלוואות בזכות החוזק הפיננסי של קבוצת לאומי.
 • בנק משכן: הגוף שמרכז את פעילות המשכנתאות של בנק הפועלים. היה בעבר בנק למשכנתאות נפרד. אך כיום פועל במסגרת פעילות הבנק הגדול ולא כחברה נפרדת. שחקן משמעותי בשוק הישראלי.
 • דיסקונט למשכנתאות: בנק למשכנתאות שהוא חלק מקבוצת דיסקונט. פועל מסניפי דיסקונט, אך מתנהל בנפרד. מציע מגוון מסלולי משכנתא מיוחדים.
 • הבינלאומי למשכנתאות: בנק למשכנתאות של קבוצת הבינלאומי, פעילותו של בנק עצמאות למשכנתאות מוזגה אליו ונמצאת באחריותו.
 • בנק ירושלים: בנק מסחרי קטן מאוד שמתמקד במתן משכנתאות ועוד כמה שירותים בנקאיים.
 • בנק מרכנתיל דיסקונט: בנק קטן יחסית שמעניק שירותי משכנתא.
 • בנק אגוד: הבנק המסחרי השישי בגודלו. מספק שירותי משכנתא כללים ללא בנק למשכנתאות נפרד.
בנק למשכנתאות
Sending
User Rating 5 (1 vote)
אדמין

אדמין

השאר תגובה

קצת עלינו

שקוף הינו אתר המרכז בתוכו מידע רב בתחום המשכנתאות בישראל. אנו עובדים עם יועצי משכנתאות בעלי נסיון רב, בפריסה ארצית. במידה ותרצו, תקבלו מפגש בביתכם ללא עלות עם יועץ משכנתאות בכיר. השאירו פרטים באתר ונציג יחזור אליכם עם כל הפרטים.

רוצה לשוחח עם יועץ משכנתאות?

פוסטים נוספים

לקבלת ייעוץ משכנתאות ללא התחייבות מלאו פרטים עכשיו!